Zakład Usług Technicznych
Jerzy Fraszczyk

59-220 Legnica, ul. Grabowa 15


Hotel w Chocianowie

Oszczędność energii - 70,2%. Zmiana sposobu ogrzewania budynku.
Termomodernizację wykonano na podstawie audytu energetycznego.

POLECAaudyty energetyczne
budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej
oraz audyty remontowe

Budynek wielorodzinny w Chojnowie

Oszczędność energii - 43,6%. Premia termomodernizacyjna - 16% kosztów.
Termomodernizację wykonano na podstawie audytu energetycznego.
ZAINWESTUJ W OSZCZĘDZANIE
TO SIĘ OPŁACA
Kontakt:
tel. 502 175 919
76 7222 069
jerzy@fraszczyk.eu
konsultacje bezpłatne u klienta
Kamienica w Legnicy
Oszczędność energii - 27,9%. Premia remontowa - 15% kosztów.
Remont wykonano na podstawie audytu remontowego.